Hallo, Ik ben een
op zoek naar een
van
tot

Profiel vinden

Ik ben een
Op zoek naar een
Land
Stad
Van
Tot
Vind mijn matches

De site buitenlandseliefde.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de geplaatste profielenfoto’s op haar sites. Valse aanmeldingen en/of onjuiste foto’s kunnen worden gemeld bij info@fairflirt.eu

Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy:
Door de chatdiensten van Chatfriend en/of hieraan verbonden websites (’Buitenlandseliefde.be ’ of ‘Diensten en linken naar deze chatdiensten’) te gebruiken gaat u met de navolgende Gebruiksvoorwaarden akkoord.
Wij verzoeken u dan ook deze voorwaarden aandachtig te lezen.

Samenvatting van onze Gebruiksvoorwaarden:
U moet minstens 18 jaar oud zijn om van onze Diensten gebruik te kunnen maken.

U gaat ermee akkoord dat u de Diensten niet voor illegale doeleinden of voor het verzenden van berichten gebruikt welke onwettig, kwetsend of lasterlijk zijn, die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van andere personen betekenen, die seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben of een inbreuk plegen of kunnen plegen op de rechten van anderen.

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de interacties met andere personen.

U aanvaardt de voorwaarden van onze Privacy Policy in verband met de bescherming van uw privacy. Deze site wordt geëxploiteerd door en is het eigendom van Buitenlandseliefde.be Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden en/of voorschriften (’Overeenkomst’). Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Buitenlandseliefde.be . Door van onze Diensten gebruik te maken hebt u deze Gebruiksvoorwaarden begrepen en geaccepteerd, en bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en ermee akkoord gaat dat u zich aan onderhavige Overeenkomst houdt.

Gedrag:
U aanvaardt dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud van uw Sms berichten naar en door de Diensten en voor uw interacties met andere personen. U aanvaardt geen onwettige, kwetsende of lasterlijke berichten te versturen en/of berichten welke een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer, seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben, welke bedreigend, gevaarlijk, vulgair, obsceen of op eender welke andere wijze aanstootgevend zijn, van welke aard dan ook.

Privacy:
Een Privacy Policy maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Door van de Diensten gebruik te maken, accepteert u zowel deze Gebruiksvoorwaarden alsmede alle bepalingen van onze Privacy Policy.

Kosten Diensten:
Buitenlandseliefde.be brengt u kosten in rekening voor het gebruik van onze Diensten. Deze kosten worden aan de onderkant van elk profielpagina weergegeven. Wanneer u gebruik maakt van de Diensten bevestigt u dat u de betaler bent van de mobiele telefoonrekening of dat u toestemming gekregen heeft van de uiteindelijke betaler van de mobiele telefoonrekening, alvorens u gebruik maakt van Diensten.

Disclaimer:
Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. Buitenlandseliefde.be wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. Buitenlandseliefde.be verzekert niet dat de Diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken, dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. 4fun4.be verzekert niet dat de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn.

Beperking van aansprakelijkheid:
Buitenlandseliefde.be kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de Diensten gebruik te maken, elke verandering aan de Diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van elk verzonden bericht waarvoor u de Dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat Buitenlandseliefde.be niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van anderen, met inbegrip van de auteursrechten. De deelnemer stemt er mee in dat zich in het chat systeem mannen als vrouwen en vrouwen als mannen kunnen uitgeven. De desbetreffende dialoogpartner kan zowel een andere klant als ook een operator(m/v) zijn. De klant is zich ervan bewust, dat een dialoogpartner meerdere identiteiten kan hebben. Vermelding wetgeving: Fictief profiel, fysieke date niet mogelijk. Wanneer u niet tevreden bent over de Diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van het gebruik van de Diensten. U vrijwaart Buitenlandseliefde.be en zijn Diensten, partners, filialen, agentschappen, werknemers en bedienden voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud die u verstuurt, evenals van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de Diensten.

Beëindiging:
Buitenlandseliefde.be heeft het recht om uw gebruik van de Diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen, en dit voor welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de Diensten een andere inbreuk op deze voorwaarden en bepalingen betekent. Buitenlandseliefde.be kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u het gebruik van de Diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle rechten die u tegen Buitenlandseliefde.be met betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben.

Wijziging Gebruiksvoorwaarden:
Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

Privacy Policy:
Het gebruik van deze site is volstrekt anoniem. Hoewel wij uw GSM nodig hebben voor het mogelijk maken van onze Diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verkopen of op welke andere wijze bekendmaken. Buitenlandseliefde.be kan van tijd tot tijd met u communiceren door u gratis Sms berichten te sturen. Wij werken met de wetshandhavers samen. Door van onze Diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit, volgens ons, noodzakelijk en passend is.

De voorwaarden van deze Privacy Policy zijn aan veranderingen onderhevig. Elke wijziging wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of Privacy Policy verzoeken wij u via info@buitenlandseliefde.be contact met ons op te nemen.

Wat is de bedoeling van Buitenlandse Liefde?

Als je echt verliefd bent en de romantiek hoogtij viert, is het geboorteland van je geliefde niet echt een belangrijk punt. Cupido houdt geen rekening met wat er op je identiteitskaart staat als hij zijn liefdespijlen afvuurt.

Belangrijk is, dat je elkaar begrijpt (in om het even welke taal) en op een degelijk niveau met elkaar kunt communiceren, dan is alles mogelijk!

Daarom vinden wij het belangrijk dat elke buitenlandse dame of heer die zich bij ons in schrijft, een zeker niveau van het Nederlands kent. Want communicatie is belangrijk voor de opbouw van een goede relatie.

Let op: als je kennis maakt met iemand van een ander land, dan zal je ook vlug geconfronteerd worden met een andere gebruiken, een andere achtergrond, een andere cultuur, andere sociale gewoonten, eten, drinken: allemaal dingen die nieuw zijn.

Het ontdekken van een andere cultuur kan inspirerend zijn, maar kan ook zijn nadelen hebben. Soms krijg je te maken met eeuwenoude, diep ingebakken tradities die moeilijk te verzoenen zijn met jouw culturele achtergrond.

Blijf altijd open minded.

Als je je moet uitdrukken in een andere taal, dan kan je niet altijd de juiste nuances leggen. Hierdoor kunnen uitspraken verkeerd begrepen worden en misverstanden ontstaan. Probeer een misverstand, of elk ander onbegrip, met elkaar uit te praten.

En als er dan toch communicatieproblemen ontstaan... denk er aan: alleen in je moedertaal kan je je gevoelens met de juiste woorden echt voor honderd procent correct over brengen. Dus vooral begrip hebben

Dagelijkse updaten we onze site en plaatsen we de nieuwe aanvragen, maar verwijderen we ook de profielen die niet meer beschikbaar zijn.

Kortom

Buitenlandseliefde.be is een internationale dating site, gespecialiseerd in het overzichtelijk groeperen van alleenstaande hetero buitenlandse dames en heren, die contact willen met Belgische mannen en vrouwen.

Voorwaarden om zich te kunnen zich in schrijven:

Single hetero vrouwen/mannen met geboorteplaats buiten België op zoek naar een date, romantiek, relatie, latrelatie, huwelijk of alleen maar vriendschap of leuke chats.

Werkwijze

Via een sms platform een voorzichtig contact opbouwen wat kan uitgroeien tot een heuse relatie.

Je kan op een eenvoudige, discrete manier, onmiddellijk sms contact vragen of een EERSTE GRATIS bericht sturen via de site.